Zorgpad

Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens (Alexander Graham Bell).

Waarom een zorgpad definiëren?

Verschillende hulpverleners op de eerste lijn hebben aanvullende expertise om alcoholgebruik te benaderen:

  • Paramedici zijn veelal strikter in het toepassen van een systematische benadering.

  • Huisartsen kunnen iets efficiënter advies verlenen.

  • Apothekers vermoeden vaak overmatig alcoholgebruik en kunnen wijzen op interacties tussen alcohol en medicatie.

 

Een goede interprofessionele samenwerking is daarom ook een belangrijk aandachtspunt binnen het PINO-project. Taakdelegatie en goede afspraken over communicatie zijn hiervoor cruciale elementen.

Het PINO-project beoogt de aanpak in de welzijnssector en de gezondheidssector beter op elkaar af te stemmen.

Het PINO-voorstel

Een zorgpad wordt ontwikkeld met aandacht voor:

  • Duidelijke taakafspraken tussen zorgverleners op de eerste lijn.

  • Ondersteuning en toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg bij zwaardere alcoholproblemen en afhankelijkheid.

  • Verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners op de eerste lijn en met de geestelijke gezondheidszorg.

Aanpak

Via een zogenaamde 'Delphi-methode' tracht het PINO-project een consensus te bereiken over een goede lokale samenwerking. Deze methode wordt eerst in de Leuvense regio uitgetest.

In drie online rondes worden enkele stellingen gepresenteerd waar ieders persoonlijke visie bevraagd wordt.

Na elke ronde komt er een panel samen om de antwoorden te bespreken en de volgende ronde met stellingen voor te bereiden.

Dephi-studie:

Een Delphi-studie is een bewezen succesvolle methode waarbij in meerdere uitwisselingsrondes gestreefd wordt naar consensus. De vraagstelling is breed en er is geen voorafgaande kennis nodig. Enkel jouw mening telt. Voorstellen uit de bevraging van de eerste ronde worden in de tweede en derde fase gewogen op aanvaardbaarheid, haalbaarheid en prioriteit.

Schematisch overzicht van een delphi-methode:

Ronde 1

panel

Ronde 2

panel

Ronde 3

Consensus

Vraag het aan PINO!

Zit jij nog met een vraag of opmerking? Stel je vraag aan PINO, hij zal je bijstaan met de nodige informatie.