Ondersteuning voor huisartsen

"Vertel me en ik vergeet, laat het me zien en ik zal het mij herinneren, betrek me en ik zal het verstaan" (chinese zegswijze)

Waarom hebben we als huisarts ondersteuning nodig?

In de dagelijkse praktijk komen we als huisarts zeer uiteenlopende en soms complexe situaties tegen van overmatig en schadelijk alcoholgebruik, naast afhankelijkheid.

De gangbare aanbeveling richt zich echter niet naar deze veelheid van situaties en houdt geen rekening met mogelijkheden van verschillende praktijkvormen.

Er zijn vele situaties van co-morbiditeit waarbij alcohol een klinische rol speelt, terwijl we niet vragen naar gebruik. Dat komt omdat we het niet gewoon zijn of omdat we twijfelen aan het nut van ons advies.

Onze aanpak richt zich bovendien vaak op de meest complexe problemen. Voor deze gevorderede problematiek is juist samenwerking met andere hupverleners nodig en valt er minder winst te halen.

Het PINO-voorstel

Binnen het PINO-project wordt een trainings- en opvolgingsprogramma ontwikkeld, aangepast aan de uiteenlopende context van zowel patiënten als praktijken. Hierdoor wordt de keuze tussen verschillende organisatorische of individuele strategieën mogelijk.

Met behulp van een bevraging en gesprekgroepen beoogt het project de praktijk- en ondersteuningsmogelijkheden bespreekbaar te maken om zo te leiden tot:

 

  • Een aangepaste strategie voor vroegdetectie en adviesverstrekking binnen elke praktijk

  • Een praktische training gebaseerd op casuïstiek en verschillende praktijksituaties

  • Een stapsgewijze invoering met feedback

Aanpak

Aan de hand van focusgroepen worden jouw visies over de aanpak en praktijkorganisatie voor de begeleiding van overmatig alcoholgebruik in kaart gebracht. Trainingen en ondersteuningsmodaliteiten zullen aangepast worden aan de vastgestelde noden.

Focusgroep:

Een focusgroep is een vrije discussie in een kleine groep van ongeveer 10 personen die begeleid wordt door een moderator. De gesprekken zullen worden opgenomen, uitgetypt en nadien anoniem geanalyseerd. Om de gesprekken vorm te geven vult u bij aankomst eerst een kleine vragenlijst in die ook zal dienen voor een beter begrip van de meningen. Een focusgroep komt éénmaal samen en duurt ongeveen 2 uur. 

Vraag het aan PINO!

Zit jij nog met een vraag of opmerking? Stel je vraag aan PINO, hij zal je bijstaan met de nodige informatie.