top of page

Achtergrond

Overmatig alcoholgebruik is een van de belangrijkste risicofactoren voor vroegtijdig sterven in de wereld. Zo werden er in 2016 2,8 miljoen overlijdens gelinkt aan overmatig alcoholgebruik. Naast de invloed op ziekte is er ook een grote sociale last verbonden aan overmatig alcoholgebruik. Het toegenomen aantal ongevallen en geweld alsook de negatieve invloed op de mentale gezondheid en productiviteit op het werk zijn hier enkele voorbeelden van. Hoewel de gevaren van overmatig alcoholgebruik duidelijk zijn wordt er in België alsmaar meer gedronken (WHO 2018).

Vroegdetectie en kort advies is een effectieve manier om overmatig alcoholgebruik aan te pakken, maar het wordt te weinig toegepast.

Vroegdetectie:

Op een systematische manier vragen naar het alcoholgebruik. Op deze wijze kan de huisarts vroegtijdig ingrijpen wanneer hij/zij merkt dat het alcoholgebruik risicovol is.

Kort advies:

Kort advies kan vele vormen aannemen en is afhankelijk van de voorkeuren van de huisarts. Dit kan een gestructureerd kort gesprek zijn van 5 minuten, het verstrekken van een informatiefolder of verwijzen naar een website voor meer informatie en ondersteuning,….

Doel

Overmatig alcoholgebruik verlagen in België door:

  • Vroegdetectie en kort advies stimuleren in de huisartsenpraktijk.

  • Praten over alcoholgebruik tussen patiënt en hulpverlener vergemakkelijken.

Aanpak

Het PINO-project beoogt een duurzaam effect te verkrijgen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden noodzakelijk. Daarom zullen verschillende gespreksgroepen en consensus strategieën georganiseerd; zo kan elke stem gehoord worden.

Aangezien de grote diversiteit in de groep belanghebbenden maakt het PINO-project een onderscheid tussen drie doelgroepen zodat iedereen op gepaste wijze zijn/haar steentje kan bijdragen.

Klik hieronder en ontdek hoe jij kan helpen om het PINO-project kan vorm geven.   

Ik ben een

huisarts

Ik ben een

burger

Terug

bottom of page