Het PINO-project voor huisartsen

Alcoholgebruik is gerelateerd met meer dan 200 frequente aandoeningen (figuur).

Vroegdetectie en kort gestructureerd advies bij overmatig alcoholgebruikers laat toe het gemiddeld wekelijks alcoholgebruik te verlagen alsook binge drinking (> 5 SE/keer) en acute intoxicaties te verminderen.

Er zijn echter enkele remmingen geobserveerd die het uitvoeren van vroegdetectie en kort advies bemoeilijken. Het PINO-project tracht deze remmingen actief aan te pakken door:

verdeling (%) van alcohol gerelateerde aandoeningen

  1. Gepersonaliseerde praktijkondersteuning en trainingen te ontwikkelen

  2. Samenwerking tussen hulpverleners te bevorderen door een zorgpad te definiëren

  3. De gemeenschap te betrekken om het praten over alcoholgebruik te normaliseren.

Ontdek hieronder hoe jij je steentje kan bijdragen bij het ontwikkelen van dit project om zo de praktijkvoering te verbeteren.

Heb jij nog bijkomende vragen of ben je geintereseerd? Contacteer dan PINO, hij zal je bijstaan met de nodige informatie.

Terug