Het PINO-project voor huisartsen

Alcoholgebruik is gerelateerd met meer dan 200 ziektes en aandoeningen (figuur). 

De duidelijke link met gezondheid zorgt ervoor dat huisartsen ideaal geplaatst om overmatig alcoholgebruik in de samenleving aan te pakken. 

De rol van de huisarts...

 

Vroegdetectie en kort advies bij overmatig alcoholgebruikers is een effectieve methode om de gemiddelde wekelijkse alcoholinname, binge drinking (> 5 SE/keer) en acute intoxicaties te verlagen. Deze methode is vooral effectief wanneer huisartsen ze toepassen in de dagelijkse praktijkvoering.

verdeling (%) van alcohol gerelateerde aandoeningen

Het probleem is echter dat vroegdetectie en kort advies bij overmatig alcoholgebruikers nog te weinig wordt toegepast waardoor het effect middelmatig blijft. 

Om hier op in te spelen is er al veel onderzoek gebeurt om de barrières in kaart te brengen. Het PINO-project tracht deze barrières actief aan te pakken door: 

  1. Gepersonaliseerde praktijkondersteuning en trainingen te ontwikkelen

  2. De Elektronisch Medische Dossiersystemen (EMD) te optimaliseren 

  3. Samenwerking tussen hulpverleners te bevorderen door een zorgpad te definiëren

  4. De gemeenschap te betrekken om het praten over alcoholgebruik te normaliseren.

Ontdek wat het PINO-project te bieden heeft voor huisartsen:

Optimalisatie dossierbeheer: E-form

Zorgpad ontwikkeling

PINO-project: documentatie

Gemeenschapsondersteuning

Terug