top of page

Gemeenschapsaanpak

Grote ontdekkingen en verbeteringen zijn altijd het gevolg van de samenwerking tussen vele denkvermogens (Alexander Graham Bell).

Waarom een gemeenschapsaanpak ontwikkelen?

Met je huisarts kunnen praten over alcohol is normaal,

maar we doen het te weinig!

Om vroegtijdig in te kunnen grijpen, is het nodig dat huisartsen en andere hulpverleners alcohol ter sprake brengen. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. Het praten over alcoholgebruik is moeilijk. Zowel de bevolking ald de hulpverleners ervaren belangrijke remmingen:

​​

  • Er is nog een stigma verbonden aan alcoholgebruik en alcoholverslaving.

  • De samenleving is zich niet voldoende bewust van de gevaren van alcohol.

  • Het is onduidelijk bij wie je met vragen terecht kan.

Het PINO-project beoogt de remmingen te verlagen en bespreken van alcoholgebruik te stimuleren.

 

Het doel is om de bevolking te informaren, de schroom weg te nemen en hulpverleners bij te staan in het uitvoeren van vroegdetectie en kort advies.

Het PINO-voorstel

Het PINO-project zal specifieke en gerichte acties ontwikkelen met als doel:

​​

  • Het praten over alcoholgebruik te stimuleren tussen de bevolking en hulpverleners.

  • De gemeenschap (samenleving) kennis bij te brengen over de gevaren en de normen van alcoholgebruik.

  • Duidelijkheid te scheppen over waar je met vragen terecht kan.

  • Hulpverleners bij te staan in het uitvoeren van vroegdetectie en kort advies bij overmatig alcoholgebruik.

Aanpak

Aan de hand van nominale groepen worden de ideeën en strategieën in kaart gebracht om het praten over alcohol te vergemakkelijken. Hulpverleners en de bevolking worden samengebracht om hierover te brainstormen. Hiermee worden acties vorm gegeven.

Nominale groep

Een nominale groep is een groepsdiscussie om consensus te bereiken. Tijdens een gesprekssessie inventariseren deelnemers hun persoonlijke ideeën en visies. Daarna worden deze in groep besproken om via scoring tot een consensus te komen. Een nominale groep sessie duurt ongeveer 3 uur.

Schematisch overzicht van een nominale groep:

persoonlijke ideeën

groeps discussie

scoringsronde

resultaat

noun_paper topic_1282909.png
noun_paper topic_1282909.png
noun_paper topic_1282909.png
noun_paper topic_1282909.png
noun_paper topic_1282909.png
noun_paper topic_1282909.png
noun_ranking page_645978.png
noun_ranking page_645978.png
noun_ranking page_645978.png
noun_ranking page_645978.png
noun_ranking page_645978.png
noun_ranking page_645978.png

Nominale groep 1

1. ---------------------

2. ---------------------

3. ---------------------

4. ---------------------

5. ---------------------

6. ---------------------

7. ---------------------

8. ---------------------

.... ---------------------

Vraag het aan PINO!

Zit jij nog met een vraag of opmerking? Stel je vraag aan PINO, hij zal je bijstaan met de nodige informatie.

bottom of page