Om de veilige grens van alcoholgebruik bij drinkers na te gaan heeft een grote groep internationale onderzoekers de gegevens van 3 grote studies opnieuw uitvoerig geanalyseerd (2).

 

 

Deelnemers van deze studies werden gemiddeld 7,5 jaar opgevolgd. De outcomes die onderzocht werden waren het ontwikkelen van hart- of vaatziekte en sterfte door alle oorzaken.

De analyse van de resultaten toont geen eenduidig verband (figuur 1). Zo lag het sterftecijfer het laagst bij mensen die minder dan 100 gram alcohol per week consumeren (10 SE’n). De kans op een hartinfarct was daarentegen het laagst bij mensen die minstens 100 gram alcohol per week dronken. Verder steeg de kans op een beroerte al bij consumptie van 25 gram per week. 

Daarnaast onderzochten de onderzoekers het effect van levenslang alcoholgebruik. Zo zouden zware drinkers, die meer dan 350 gram alcohol per week drinken (35 SE’n), 5 jaar minder lang leven dan mensen die onder de richtlijn van 100g alcohol per week blijven (figuur 2).


Figuur 1: Associaties van alcoholgebruik met sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire subtypes


Figuur 2: Geschatte toekomstige verloren levensjaren op basis van gerapporteerde alcoholconsumptie vergeleken met degenen die aangaven > 0 – ≤ 100 g per week te consumeren

De cut-off van 100 gram alcohol per week in deze studie onderbouwt dus de keuze voor een richtlijn van 10 standaardglazen. Maar beweren dat één glas alcohol je levensduur verkort of leidt tot een hoger risico op hart-of vaatziekten is te kort door de bocht. Wat dé veilige grens is, weten we dus niet.

Daarnaast werd er bij het opstellen van de richtlijn gezocht naar een evenwicht tussen wetenschappelijke evidentie en accepteerbaarheid. Door de richtlijn aan te sluiten bij het gemiddeld aantal gedronken glazen alcohol per week door wekelijkse drinkers, kan de accepteerbaarheid ervan verhogen (figuur 3) (3)(4).

 

 

 

 

 


Figuur2: Gemiddeld aantal gedronken glazen alcohol per week door wekelijkse drinkers, Vlaams gewest 2013 (4)

Conclusie:

  • Wat dé veilige grens is weten we niet

  • Dat de nadelen van alcohol groter zijn dan de mogelijke voordelen wordt wel algemeen erkend

  • Wij raden aan de richtlijn mee te delen maar vooral de boodschap “minder is beter”

 

Meer info over de onderbouwing van deze richtlijn kan je vinden via het document “Achtergrond en toelichting bij keuzes nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik” van het VAD.

 

 

 

 

Bronnen:

(1) https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/verkort-een-glas-per-dag-je-levensduur

(2) Wood, A. M., Kaptoge, S. K., Butterworth, A. S., Paul, D. S., Burgess, S., Bell, S., ... & Thompson, S. G. (2018). Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data on 599,912 current drinkers in 83 prospective studies

(3) VAD. Achtergrond en toelichting bij keuzes nieuwe richtlijn voor alcoholgebruik

(4) Drieskens, S., Charafeddine, R., Demarest, S., Gisle, L., Tafforeau, J., & Van der Heyden, J. (2015). Health Interview Survey, Belgium, 1997 - 2001 - 2004 - 2008 - 2013: Health Interview Survey Interactive Analysis. Brussels: WIV-ISP. https://hisia.wiv-isp.be/